پدیدپرداز پردیس


20

دوره آموزشی حسابرسی داخلی و فناوری اطلاعات برگزار شد

دوره آموزشی حسابرسی داخلی و فناوری اطلاعات برگزار شد

 


اهم مطالب این دوره: 

1- عناصر اصلی و کلیدی سیستم‌های مدرن اطلاعات

·         مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در کسب‌وکار

·         حاکمیت شرکتی و حسابرسی فناوری اطلاعات

·         مدیریت ریسک در حوزه فناوری اطلاعات

·         کنترل‌های فناوری اطلاعات

·         استانداردهای حاکمیت فناوری اطلاعات

2- حاکمیت فناوری اطلاعات(COBIT5)، استانداردی برای حسابرسی فناوری اطلاعات

·         سوابق COBIT5

·         چارچوب COBIT5

·         توانمندسازهای COBIT5

·         پیاده‌سازی COBIT5

·         فرایندهای COBIT5

تعداد مشاهده خبر: (1498)
کد خبر: 2