پدیدپرداز پردیس


04

نخستین کنگره سالانه حسابرسان داخلی ایران با مشارکت شرکت مهندسی پدیدپرداز پردیس برگزار شد

نخستین کنگره سالانه حسابرسان داخلی ایران با مشارکت شرکت مهندسی پدیدپرداز پردیس برگزار شد

دکتر ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی در نخستین کنگره سالانه حسابرسان داخلی ایران با موضوع «حرفه ای شدن حسابرسی داخلی الزامات و چالش ها» با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: بانک ها پيشگام حمايت مالي از پژوهش هاي حسابرسي داخلي و انتشار کتاب با همکاري انجمن بوده‌اند و اميدواریم با توسعه حسابرسي داخلي در بانک ها، تربيت نيروي انساني شايسته و افزايش دانش فني حسابرسي، شاهد ارتقاء و افزايش سلامت و ثبات بانک ها باشيم. 

دکتر سیف خاطر نشان کرد: با توجه به نقش مهم بانک ها در واسطه گري مالي، استعداد زياد آنها در اثرپذيري از مشکلات بالقوه ناشي از حاکميت شرکتي ناکارآمد و لزوم صيانت از وجوه سپرده گذاران، موضوع حاکميت شرکتي از اهميت فراواني براي نظام مالي برخوردار است.
وی باتاکید بر بهره‌گیري از روش هاي موثر حاکميت شرکتي براي جلب اعتماد عمومي به نظام بانکي، افزود: حاکميت شرکتي ضعيف ممکن است به ورشکستگي هاي بانکي و از دست رفتن اعتماد بازارها نسبت به توانايي يک بانک در مديريت مناسب دارايي ها و بدهي ها منجر شود.
رییس شورای پول و اعتبار حاكميت شركتي قوي در شركت‌ها و بانك‌ها را مهم‌ترين ابزار جلوگيري از فساد برشمرد و گفت : مطالعات صورت گرفته نشان می دهد با ضعف حاكميت شركتي، فساد مالي افزايش يافته و به دنبال آن سرمايه‌گذاري مستقيم داخلي و خارجي تنزل، مخارج دولت افزايش و رشد اقتصادي كاهش مي‌يابد.

تعداد مشاهده خبر: (985)
کد خبر: 9